City listing for Aktyubinskaya Oblast’

Total: 4

Name State County
Aqtöbe Aktyubinskaya Oblast’ Kazakhstan
Kandyagash Aktyubinskaya Oblast’ Kazakhstan
Khromtau Aktyubinskaya Oblast’ Kazakhstan
Shalqar Aktyubinskaya Oblast’ Kazakhstan